Tilføjelse til Deklaration

Tilføjelse til deklaration

Tilføjelse til deklaration

1.  Udhuse

Udhuse tillades opført som del af fritidshus, som tilbygning eller som fritstående. Såfremt et udhus ønskes opført til husning af tørkloset, redskaber m.v., uden samtidig opførelse af fritidshus, kan dette tillades uden ansøgning, såfremt følgende er bestemmelser overholdes.

  1. Der må på hver lod kun opføres et udhus, og dets areal må sammenlagt med arealet for et evt. drivhus ikke overstige 20m2.
  2. Udhuse må under ingen omstændigheder anvendes til overnatning.
  3. Øvrige for fritidshuse gældende bestemmelser skal være opfyldt med undtagelse af kravet om placering i fixpunkt. Udhuse, hvis areal er under 8 m2, kan opføres uden saddeltag.

Det pålægges foreningens bestyrelse at føre kontrol med ovenævnte i det dog kommunen beholder sin påtaleret

Hjørring Byråd, den 25. September

---------

2.  Drivhuse

Der må uden ansøgning på hvert lod anlægges ét og kun ét drivhus, såfremt følgende bestemmelser overholdes:

  1. Drivhusets areal må ikke overstige 10 m2, og det må sammenlagt med arealet af et evt. udhus ikke overstiger 20 m2.
  2. Den største udvendige højde må ikke ovestige 2,4 m. Og mod naboskel må højden ikke overstige 1,8 m.
  3. Drivhuset må ikke placeres nærmere noget skel end 1 m.

Hjørring Byråd, den 6. September 1977.

---------

3.  El-forbrug

Brug af strøm fra stikkontakterne, placeret på fællespladserne, må ifølge Stærkstrømreglementet kun ske til byggestrøm og kortvarigt brug til håndværktøj og lignende.

Ledninger der anvendes, skal være af typen svær gummikabel og skal efter brug fjernes, kablet må aldrig ligge natten over.

Der må således ikke anvendes permanente installationer i haverne eller havehusene, eller tilsluttes lys, elvarme, køleskabe og lignende.

Hjørring, den 15. April 1975

---------

Del siden