Bestyrelsen

Efter ordinær generalforsamlingen er der nu sammensat en ny bestyrelse, som ser sådan ud:

Formand

Jesper Toft Petersen, Have 104, tlf. 21435763

Kasserer

Jens Erik Gundersen, Have 1

Sekretær

Helene Høy Drewsen, Have 51

Næstformand

Birgitte Rønsholdt, Have 36

Bestyrelsesmedlemmer

Ditte Møller, Have 65

Jes Mikkelsen have 53

Jason Jensen, Have 2

Du kan også kontakte os på mail:

Eriksmindekolonihave@gmail.com (kasserer, sekretær og den øvrige bestyrelsen)

 Følgende dage afholdes der bestyrelsemøder i 2023:

24/1-2023

1/3-2023

25/3-2023

25/4-2023

6/6-2023

15/8-2023

26/9-2023

ansøgninger om byggesager behandles kun på bestyrelsemøderne

Del siden