Priser 2023Haveleje betales 1 gang årligt ( Januar)

2600,00 kr

1. rykker

250,00 kr

2. rykker

500,00 kr

3. rykker

1000,00 kr

Misligholdte haver

efter regning

Vurdering af have

600,00 kr

Indmeldelse gebyr i haveforeningen

1000,00 kr

Udlån af klubhuset - medlemmer

500,00 kr

Udlån af klubhuset - ikke medlemmer

1000,00 kr

Nøgle til toilet og Bad

100,00 kr

1 trillebør Sand

25,00 kr

1 trillebør muld

10,00 kr

Papireksemplar af vedtægter mm.

50,00 kr

Strøm ved udlån af klubhus - pr. kwh

5,00 kr

Bod for manglende deltagelse til arbejdsdag ( pr. år)

200,00 kr

Fritidsforsikring pr. år opkræves 1 gang årligt i marts

1490,00 kr

Brandforsikring pr. år opkræves 1 gang årligt i marts

535,00 kr

Del siden