Bestyrelsen

Efter ekstra ordinær generalforsamlingen er der nu sammensat en ny bestyrelse, som ser sådan ud:

Formand

Jesper Toft Petersen, Have 104, tlf. 21435763

Kasserer

Jens Erik Gundersen, Have 1

Sekretær

Helene Høy Drewsen, Have 51

Næstformand

Birgitte Rønsholdt, Have 36

Bestyrelsesmedlemmer

Ditte Møller, Have 65

Louise Münster Have 37

Jason Jensen, Have 2

Du kan også kontakte os på mail:

Eriksmindeformand@gmail.com (formanden)

Eriksmindekolonihave@gmail.com (kasserer, sekretær og den øvrige bestyrelsen)

 Følgende dage afholdes der bestyrelsemøder i 2021:

26/1-2021

2/3-2021

6/4-2021

4/5-2021

1/6-2021

17/8-2021

28/9-2021

ansøgninger om byggesager behandles kun på bestyrelsemøderne