Priser 2023

Haveleje betales 1 gang årligt ( Januar) 2600,00 kr
1. rykker 250,00 kr
2. rykker 500,00 kr
3. rykker 1000,00 kr
Misligholdte haver efter regning
Vurdering af have 600,00 kr
Indmeldelse gebyr i haveforeningen 1000,00 kr
Udlån af klubhuset - medlemmer 500,00 kr
Udlån af klubhuset - ikke medlemmer 1000,00 kr
Nøgle til toilet og Bad 100,00 kr
1 trillebør Sand 25,00 kr
1 trillebør muld 10,00 kr
Papireksemplar af vedtægter mm. 50,00 kr
Strøm ved udlån af klubhus - pr. kwh 5,00 kr
Bod for manglende deltagelse til arbejdsdag ( pr. år) 200,00 kr
Fritidsforsikring pr. år opkræves 1 gang årligt i marts 1490,00 kr
Brandforsikring pr. år opkræves 1 gang årligt i marts 535,00 kr